Termini per a demanar l’auditoria

També s’ha ampliat, com el de formulació i aprovació de comptes

Termini per a demanar l’auditoria

En les societats que no estan obligades a passar auditories, els socis que tenen el 5% o més del capital —per si sols o juntament amb altres socis— poden sol·licitar al registre mercantil que designi un auditor perquè revisi els comptes de l’empresa. La sol·licitud s’ha de presentar dins dels tres mesos següents des del tancament de l’exercici a auditar, per la qual cosa, si la societat tanca l’exercici el 31 de desembre, el termini s’acaba el 31 de març.

No obstant això, arran de l’estat d’alarma declarat pel coronavirus, enguany s’ha ampliat aquest termini. Com que el termini per a formular els comptes del 2019 va quedar suspès fins l’1 de juny i s’ha reprès per tres mesos mes des d’aquesta data, el soci també té tres mesos a partir de l’1 de juny per a demanar l’auditoria.

Per tant, si sou soci d’una empresa i us plantejàveu sol·licitar l’auditoria dels comptes de l’any passat, encara ho podeu fer. Recordeu que, en presentar la sol·licitud, haureu d’abonar una provisió de fons al registre però que els honoraris de l’auditor van a càrrec de la societat.

 

Si us interessa que la vostra empresa passi una auditoria, us podem ajudar en aquest tràmit.


Subscriu-te a la nostra newsletter