Aprofiteu la reserva d’anivellació

La poden aplicar totes les empreses de reduïda dimensió, tot i que algunes no ho fan

Aprofiteu la reserva d’anivellació

Les empreses de reduïda dimensió poden gaudir d’una reducció per reserva d’anivellació de fins a un 10% de la base imposable positiva de l’impost sobre societats, amb el límit d’un milió d’euros per exercici. La finalitat d’aquesta reserva és «anticipar» la compensació de les bases imposables negatives que es puguin generar en els propers exercicis. A aquesta efectes:

  • L’empresa haurà d’anar «retornant» la reducció, compensant-la amb les BIN que es generin durant els cinc anys següents.
  • Si durant els cinc anys immediats i successius l’empresa no incorre en bases negatives —o aquestes no han arribat a la reducció aplicada—, s’ha de revertir la reducció restant.

Moltes empreses que no preveuen incórrer en pèrdues durant els propers exercicis no apliquen aquesta reserva, pensant que no els afecta. D’altres no ho fan per a evitar haver de dotar una reserva indisponible igual que l’import de la reducció —requisit exigit per la llei.

Doncs bé, no us confongueu: la reducció és aplicable a totes les empreses de reduïda dimensió, més enllà de que prevegin o no pèrdues en el futur. A més, aquesta reducció no només suposa un estalvi financer —s’ha de revertir en el moment en què s’incorre en pèrdues o transcorreguts cinc anys—: com que es pot seguir aplicant cada any que s’obtinguin bases positives, a partir del cinquè any la reversió es compensarà amb la reducció de l’any en curs, per la qual cosa, en un context de beneficis, l’estalvi acabarà sent permanent.

 

 

Els nostres professionals analitzaran els incentius que la vostra empresa pot aplicar en l’impost sobre societats. Recordeu que aquest any s’ha ampliat el termini de formulació i aprovació dels comptes anuals.


Subscriu-te a la nostra newsletter